Du møder Svendborg Sportsakademis fysioterapeut, Kenneth Lindegaard på ugentlig basis.

Du kan for eksempel rådføre dig med Kenneth i forhold til optimering af din træning, de fysiske udfordringer, som dine screeningsresultater fra Svendborg Lab viser eller i forbindelse med genoptræning. Vi har ikke mulighed for at tilbyde egentlige behandlinger ved eventuelle skader, men vi hjælper dig med at undgå dem.

Hvis du får brug for decideret behandling, scanninger og lignende, vil du kunne trække på vores netværk af kompetente behandlere mod egenbetaling.