Et ungdomsliv med uddannelse og masser af træning kan godt lade sig gøre!
Svendborg Sportsakademi, din klub og ungdomsuddannelserne i Svendborg vil hjælpe dig med at koordinere og prioritere din arbejdsbyrde, så der bliver plads til kvalitet på alle hylder.
På Svendborg Sportsakademi får du lov til at reflektere og sparre med en mentor som interesserer sig for ungdomsliv, talentudvikling og uddannelse. Mentoren vil fungere som dit bindeled til uddannelsesstedet og klubben og hjælpe dig efter behov.

koordineringhjs