generalforsamling1

Indkaldelse til generalforsamling i Svendborg Sportsakademi

Onsdag, den 25. november 2020 kl. 18.00
Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg
(mødet afholdes i Bølgen, ovenpå svømmehallen)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v/formand Jacob Kramer
 3. Regnskabsaflæggelse v/kasserer Troels Mortensen
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af formand
  På valg er: Jacob Kramer, (SG), villig til genvalg
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  På valg er repræsentant for klubber: Troels Mortensen (Rabbits), villig til genvalg
  På valg er repræsentant for uddannelser: Jesper Vildbrad (Svendborg Gymnasium), villig til genvalg
 9. Valg af revisorer
  Nuværende revisorer er Karin Olsen (SBBC) og Ole Højly (SG)
 1. Eventuelt

Læs mere om Svendborg Sportsakademi her

 

Referat generalforsamling 2020

Vedtægter for Svendborg Sportsakademi 2020

Klubmedlemskab og kontingent