generalforsamling1

Invitation til generalforsamling i Svendborg Sportsakademi 2019

Onsdag den 27. november kl. 18.00 i SG´s mødelokale v. klublokalet

Vedtægter i invitation:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
• Bestyrelsen indstiller nogle vedtægtsændringer, som kan læses i Bilag 1.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Klubrepræsentant: Troels Mortensen (Rabbits) ønsker genvalg.
• Rep. For uddannelserne: Jesper Vildbrad (Svbg. Gym) ønsker genvalg
9. Valg af revisorer
• Nuværende revisorer er Karin Olsen (SBBC) og Ole Højly (SG)
10. Eventuelt

Referat generalforsamling 2019

Vedtægter for Svendborg Sportsakademi 2019

Klubmedlemskab og kontingent