Samlet skal et forløb på Svendborg Sportsakademi udmønte sig i det vi kalder et talentkørekort. Det består af en lang række personlige kompetencer i forhold til at tage vare på dit talent og dit liv i al almindelighed.

Vi vil blandt andet fokusere på forskellige teoretiske temaer, som eksempelvis koncentrationsøvelser, visualisering, det at være træner, ernæring eller noget helt femte. Teorierne arbejder vi videre med i praksis over året, så det bliver anvendeligt for dig under træning og konkurrence. En af de ting, vi skal arbejde med, er Svendborg Mentaliteten, hvor vi arbejder med en række sportpsykologiske temaer i løbet af året.

Du vil med talentkørekortet være bedre rustet til livet på det mentale-, på det kommunikative, og ikke mindst på det trænings- og ernæringsmæssige plan.

værdier