Svendborg Gymnasium

På Svendborg Gymnasium tror vi på individets egen fornuft, vilje og engagement. Derfor er det også naturligt for os at indgå i et samarbejde med elever og idrætsklubber om træning for talenter via Sportsakademiet. Vi samarbejder om at finde de bedste løsninger ved fravær til f.eks. træning og/eller konkurrence og udviser en generel fleksibilitet i en meget travl hverdag.

Hvis man vil kombinere sin sport og sin uddannelse på Svendborg Gymnasium kan man vælge mellem to studieretninger, hvor skemaet bl.a. giver plads til morgentræning:

1)  Biologi A – Kemi B (matematik B)

2)  Samfundsfag A – Engelsk A (matematik B)

Du kan læse mere om Svendborg Gymnasium her.

gym
svendborgerhvervsskole

Svendborg Erhvervsskole

Svendborg Erhvervsskole er en kombinationsskole, som rummer 25 tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, et handelsgymnasium og et teknisk gymnasium. Vi underviser i rigtig mange faglige discipliner, og vi vil overalt i undervisningen skabe størst mulig læring for den enkelte elev. Derudover vil vi fokusere på at udvikle elevernes personlige kompetencer, som gør den enkelte til chef i sit eget liv. Derfor samarbejder vi også med Svendborg Sportsakademi og understøtter talenterne i at tage vare på sit eget talent.

Du kan læse mere om Svendborg Erhvervsskole her.

Nymarkskolens 10. klasse

I 10. klasse arbejder vi med personlige kompetencer og livsduelighed kombineret med et fagligt løft, som en naturlig opstart til ungdomsuddannelserne.

Der er plads til mangfoldighed, og derfor vil det være naturligt for os at samarbejde om vores elever i forhold til Sportsakademiet i Svendborg.

Vi tilrettelægger fleksible undervisningsmiljøer i samarbejde med Åben Skole og byens virksomheder, derfor vil det være helt efter vores principper OGSÅ at gøre plads til træning og konkurrence.

Hvis du vil kombinere din træning og dit 10. klasses skoleår – ville det være oplagt at vælge vores sport- og sundhedslinje.

Du kan læse mere om Nymarkskolens 10. klasse her.

Andre uddannelser?

Uanset hvilken uddannelse i Svendborg, du ønsker at gå på, så stræber vi efter at lave en løsning, der kan passe dig.

Derfor er du velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan tage kontakt til din uddannelse med henblik på at tilrettelægge et samarbejde, der gør, at du kan tage din uddannelse og samtidig være med i Svendborg Sportsakademi.

Kontakt vores træner/mentor Sten Kaj Larsen her eller på 30 24 55 90.