Selv om vi byder på fysisk træning med fysisk træner og fysioterapeut tilknyttet, kan du godt periodevis have større behov for vægttræning end de to morgentræninger.

Derfor får du fri fitness i SG Huset, hvor du kan komme, når det passer ind i dit ugeskema. På den måde kan du blandt andet udnytte eventuelle mellemtimer i skoledagen eller tiden mellem skole og klubtræning.

Vi anbefaler dog, at du tilrettelægger din fysiske træning i samarbejde med akademiets træner, og at du træner i overensstemmelse med den træningsplan, du udarbejder sammen med træneren og fysioterapeuten. På den måde optimerer du din træning og mindsker risikoen for skader.

Sten Kaj Larsen, sportsakademiet.
Foto: Andreas Bastiansen