generalforsamling1

Indkaldelse til generalforsamling i Svendborg Sportsakademi

Torsdag, den 24. november 2022 kl. 18.30
Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg
(mødet afholdes i SG’s mødelokale)

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v/formand Jacob Kramer
 3. Regnskabsaflæggelse v/kasserer Steffen Kremmer
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmerPå valg er repræsentant for klubber:
  Troels Mortensen (Svendborg Rabbits), ønsker ikke genvalg
  På valg er repræsentant for uddannelser: Jesper Vildbrad (Svendborg Gymnasium), ønsker ikke genvalg
 8. Valg af revisorer
  Nuværende revisorer er Karin Olsen (SBBC) og Ole Højly (SG)
 9. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamling senest den 21. november på mail: skl@svendborgsportsakademi.dk

Læs mere om Svendborg Sportsakademi her

 

Referat generalforsamling 2022

Vedtægter for Svendborg Sportsakademi

Klubmedlemskab og kontingent