generalforsamling1

Indkaldelse til generalforsamling i Svendborg Sportsakademi

Onsdag, den 24. november 2021 kl. 18.00
Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg
(mødet afholdes i Bølgen, ovenpå svømmehallen)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v/formand Jacob Kramer
 3. Regnskabsaflæggelse v/kasserer Troels Mortensen
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  På valg er repræsentant for klubber: Steffen Kremmer (Sfb), villig til genvalg
  På valg er repræsentant for uddannelser: Allan Kruse (Svendborg Erhvervskole), villig til genvalg
 8. Valg af revisorer
  Nuværende revisorer er Karin Olsen (SBBC) og Ole Højly (SG)
 9. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamling senest den 19. november her

Læs mere om Svendborg Sportsakademi her

 

Referat generalforsamling 2020

Vedtægter for Svendborg Sportsakademi 2020

Klubmedlemskab og kontingent