SvendborgMentaliteten

For os er værdier ikke kun ord på papir – det er noget vi arbejder med i hverdagen. Derfor deltager vi i Svendborg Talent  & Elites tilbud “SvendborgMentaliteten”.

Svendborg Mentaliteten er et holistisk syn på sportspsykologi, hvor det samlede miljø omkring atleten understøtter den mentale tilstand hos den enkelte atlet. Derfor tilbyder SvendborgMentaliteten en række sammenhængende workshops for både atleter, trænere, forældre og skolepersonale, hvor alle aktører får redskaber til at håndtere og bidrage til atleternes mentalitet og evne til at håndtere de følelser, der opstår i livet som elitesportsudøver, f.eks. pres, modstand, motivation mv. Du kan læse mere om SvendborgMentaliteten her.

SvendborgMentaliteten tager udgangspunkt i det nationale værdisæt for talentudvikling og understøtter Svendborg Sportsakademis værdisæt.

værdier

Formål og værdisæt

Formålet med Svendborg Sportsakademi er at koordinere og videreudvikle Danmarks stærkeste og mest bæredygtige talent og uddannelsesmiljø på ungdomsuddannelserne, hvor du kan kombinere sport, uddannelse og ungdomsliv.

Den væsentligste opgave for Svendborg Sportsakademi er at skabe en sammenhæng i hverdagen for akademiets atleter, hvor alle aktører arbejder sammen for atleterne udvikler sig sportsligt, fagligt og personligt.

Svendborg Sportsakademi tager sit værdimæssige udgangspunkt i det nationale værdisæt for talentudvikling talentHUSET.

Værdisæt for talentudvikling er udarbejdet af Team Danmark i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, elitekommunerne m.fl. Værdisættet er en form for ”ledestjerne” for arbejdet med talenter og indeholder en række anvisninger og definitioner af centrale begreber indenfor talentudvikling.

Værdisættet kaldes kort sagt ”TalentHUSET”:

Helhed – Fokus på talenternes samlede miljø
Stærke talentudviklingsmiljøer er kendetegnede ved samarbejde og fælles retning. Et talentudviklingsmiljø, hvor der er fokus på at udvikle hele mennesker.

Udvikling – Fokus på den langsigtede udvikling
Målet med talentudvikling i Danmark er at skabe verdensklasse senioratleter og ikke ungdomsverdens-mestre. Derfor er den langsigtede udvikling vigtigere end kortsigtede resultater.

Samarbejde – Fokus på kommunikation
I stærke talentudviklingsmiljøer er der fælles retning for talentudviklingen og et tæt samarbejde imellem familie, skole og sport, hvor der er en klar rollefordeling og en gensidig forståelse for atletens samlede livssituation.

Engagement – Fokus på ressourcepersonerne
Alle aktører omkring talenterne udviser engagement og oprigtig interesse for talenterne – både som unge atleter og som unge mennesker.

Trivsel – Glæde til træning og evnen til at håndtere modgang
Dansk talentudvikling skal foregå på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde, og derfor er det helt afgørende, at talenterne trives. Trivsel i hverdagen – både i og uden for sporten – er en forudsætning for, at talenterne kan udvikle sig.

Du kan læse mere om Værdisæt for talentudvikling her.

huset