Generalforsamling i Svendborg Sportsakademi

Invitation til generalforsamling i Svendborg Sportsakademi 2018 Onsdag den 28. november kl. 19.00 i SG´s mødelokale v. klublokalet Vedtægter i invitation: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse 4. Behandling af indkomne forslag • Bestyrelsen indstiller nogle vedtægtsændringer, som kan læses i Bilag 1. 5. Fastsættelse af kontingent 6. Godkendelse af budget 7.…